En del av Karlssongruppen

2016-12-13

Nu är verkstaden certifierad!

Miljö – certifierad enligt ISO 9001:2015

Miljöarbetet i Svenska EA Bussar AB innebär att miljötänkandet ingår som en viktig del i den dagliga verksamheten och att en ständig miljöförbättringsprocess pågår. Detta avser både verkstadsproduktion, reservdelshantering, fordonsförflyttningar samt det arbete som bedrivs på kontor och verkstäder.

Kvalité - certifierad enligt ISO 14001:2015

Kvalitetsarbetet i bolaget innebär att rutiner och instruktioner styr det dagliga arbetet för en väl fungerande organisation, där medarbetare i bolaget verkar med kvalité i arbetsmoment och kundmöte.

 

Arbetsmiljö - certifierad enligt OHSAS 18001:2007

Svenska EA Bussar AB skall bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att minska och förebygga risker för ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöarbetet är anpassat till medarbetarnas olika förutsättningar ur fysisk och psykosocial synpunkt.

Nu är verkstaden certifierad!

Kan vi hjälpa dig?