En del av Karlssongruppen

2016-11-18

500:e Rapidon

En milstolpe passeras i och med att nr 500 av Rapido tilverkats i Domzále och levererats till Sverige. Lite extra festligt i samband med leverans till Knarsta Åkeri och ägaren Ronny Olsson

500:e Rapidon

Kan vi hjälpa dig?