Certifierad Iveco-verkstad

Verkstad

Svenska EA Bussar är en totalleverantör för dig som bussägare Vi är en del av Ivecos servicenätverk i Sverige och vår personal besitter kompetens och erfarenhet av service och underhåll av alla förekommande märken på marknaden.

 

 Nu även certifierad verkstad!

Nu är verkstaden certifierad!

 

Miljö – certifierad enligt ISO 9001:2015

Miljöarbetet i Svenska EA Bussar AB innebär att miljötänkandet ingår som en viktig del i den dagliga verksamheten och att en ständig miljöförbättringsprocess pågår. Detta avser både verkstadsproduktion, reservdelshantering, fordonsförflyttningar samt det arbete som bedrivs på kontor och verkstäder.

Kvalité - certifierad enligt ISO 14001:2015

Kvalitetsarbetet i bolaget innebär att rutiner och instruktioner styr det dagliga arbetet för en väl fungerande organisation, där medarbetare i bolaget verkar med kvalité i arbetsmoment och kundmöte.

Arbetsmiljö - certifierad enligt OHSAS 18001:2007

Svenska EA Bussar AB skall bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att minska och förebygga risker för ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöarbetet är anpassat till medarbetarnas olika förutsättningar ur fysisk och psykosocial synpunkt.

Service och reparation

Allt ifrån en traditionell service till reparationer och byten av motorer, axlar och växellådor.

Renovering av växellådor

Sedan många år är vår kompetens vida kända när det gäller att renovera växellådor av alla modeller till alla typer av tunga fordon. 

Miljökonvertering

Vi konverterar din buss från Euro 4 till Euro5 genom att installera partikelfilter från Eminox eller Proventia. Din buss är då godkänd för svenska miljözoner. 

Lackering

I vår lackeringsanläggning har vi resurser för att lackera tunga fordon av alla slag.

Karosseri

Vi reparerar allt från rostskador till fullskaliga trafikskador.
På samma sätt återställer vi inredningar efter förslitningar och vandalism.

Glasservice

Sedan många år hjälper vi dig med att byta all förekommande glas på tunga fordon. Snabb service med de flesta förekommande glas i eget lager.

Däckservice

Så klart förser vi ditt fordon med däck och all service som hör därtill. Såsom skiften, förvaring, balansering mm.

Klimatanläggningar

Vi servar och reparerar och provtrycker klimatanläggningar